Zašto koristiti račun za trgovanje?

professional-forex-trading

Kratak opis prednosti računa za trgovanje, pri čemu i sam okrećem značajan deo svog kapitala.
85%

Dinamična zaštita kapitala

30%

Više od 30% dobiti na godišnjem nivou

15000

Više od 15000 trgovanja

24 meseca

Trgovanje duže od 24 meseca

24/7

24 sata onlajn, 7 dana u nedelji


OSTVARIVANJE REDOVNOG PRILIVA GOTOVINE POMOĆU FOREX-A

Možeš da ostvariš čak i mesečne, redovne plus prihode, a da pri tome ne moraš uložiti ni vreme, ni energiju, ni stručno znanje.

KONTROLISANA I TESTIRANA STRATEGIJA I PLATFORMA ZA TRGOVANJE

Berzanski pristup, koji ja predstavljam upotpunjen je revolucionarno novim IT podrškom i strukturom firme sa jakim kapitalom, tako da se trgovanje na FOREX tržištu odvija pod kontrolisanim uslovima 24 sata dnevno.

SVEOBUHVATNE GARANCIJE ZA SIGURNOST, KOJE UZALUD TRAŽIŠ DRUGDE

Zahvaljujući specijalnom upravljanju novcem (money management) i izuzetno niskim nivoima rizika, sistem funkcioniše sa dinamičnom garancijom kapitala od 85%, tako da, uzimajući kao osnovu dosadašnje dobitke, zaštita kapitala je dostupna tokom 4-6 meseci (!)


MAKSIMALNA LIKVIDNOST, TI ODLUČUJEŠ KADA I KOLIKO NOVACA ĆEŠ ULOŽITI

Sve to uz potpunu, finansijsku fleksibilnost. U svakom momentu možeš da povlačiš čak svoj kompletni kapital ili možeš da povećaš svoje ušteđevine, te će sistem shodno tome dimenzionisati sledeće otvaranje pozicije - bez dodatnih troškova.

PRINOS NA DOBIT

Pre otvaranja pojedinih pozicija, sistem ponovo izračunava dimenziju date pozicije u zavisnosti od aktuelnog kapitala sa tačnošću od 10 decimala. To znači, da princip „prinosa na dobit“ se maksimalno ostvaruje, tj. stvarno se realizuje snaga prinosa na dobit.

WEB POVRŠINA ZAŠTIĆENA LICENCOM I MAKSIMALNA TRANSPARENTNOST

Praćenje trgovanja je omogućeno uživo u svakom trenutku, bez skrivenih troškova se vidi svako finansijsko kretanje i rezultat i to na platformi koju svako može razumeti i protumačiti (Sopstvena web-kancelarija)


Dobit po mesecima

201320142015
Dobit po mesecima za 2013. godinu
Dobit po mesecima za 2014. godinu
Dobit po mesecima za 2015. godinu
 

Dobit ukupno: -0,07%
Prosečni mesečni povrat: -0,07%
Maksimalno preopterećenje: 0,88%
Ukupno trgovanja: 148

Prosečni broj trgovanja u mesecu: 148
Prosečna stopa pogodaka: 69,33%
Prosečno vreme trgovanja: 5 sati 14 min

 

Stalni priliv gotovine (CASHFLOW) sa berze

Radeći dugo godina kao predavač o berzama, naučio sam da, uprkos dobroj strategiji i odgovarajućem upravljanju novcima, većina ljudi ipak dolazi do zastoja na putu da postane diler na berzi. Čuo sam veliki broj razloga za to tokom ovih godina, kao npr.:
• nemam dovoljno vremena da se bavim s time,
• krenuo sam drugim putem u životu - izgubio sam motivaciju,
• još malo ću da testiram, ne smem još da uđem u pravu „trku“;
• šta ako baš kod mene neće funkcionisati,
• 300 kom. demo-trgovanja - e, pa to je mnogo, nikad neću stići do kraja.... itd.
Ipak, ljudi bi voleli da dobiju nešto od ogromnih para koje se vrte na berzama.
Osećaju mogućnost, ali samo par njih ume to da iskoristi. Čak i ako nekolicina njih uspe da trguje sa profitom na pravoj berzi, i onda postoji princip, da ima boljih i gorih perioda tokom uobičajnog trgovanja na berzi, mada je godišnji prosek uvek prilično primamljiv.
Međutim, šta se dešava u najgorim periodima? Da ne platim režije u tim periodima? Ili da čekam još par meseci da kupim nove cipele detetu?
Za takve situacije se kaže, da bi bilo dobro da čovek ima neku „sporednu“ zaradu.
I sam sam mišljenja, da svakom dobro dođe po koji dinar kao dopunski, pasivni prihod, koji mirne duše može da prepusti isprobanom timu stručnjaka, te tako će obezbediti redovni izvor prihoda za sebe i svoju porodicu.


Problematika likvidnosti

Jedan od najvećih pitanja trgovanja na berzi jeste likvidnost. Ljudi ne vole da oroče svoja sredstva, ali bi, često, na svoja skromna uložena sredstva, voleli da dobiju ogroman dobit i to, što pre!
Naravno, pravila finansijske matematike se ne mogu prekoračiti ... ali se uvek može napraviti po koji preokret.
Zahvaljujući sistemu upravljanja novcem, koji je registrovan kao svetski patent, maksimalno je omogućeno fleksibilno ulaganje novca u sistem i njegovo izvlačenje iz sistema, koji i sam koristim, i to više puta dnevno, tamo-amo! Rešenje tog problema je bio izuzetno kompleksan zadatak za IT, jer se morao izgraditi takav sistem obračuna, koji prati svako kretanje novca, ponovo izračunava pozicije i do poslednjeg centa, transparentno obračunava novac klijenata u svakom trenutku.


Šta pokriva garancija?

Naravno, na dobit se ne može preuzeti garancija, jer znamo da (ni) u svetu berze ne možemo predvideti budućnost.  Međutim, zaštita kapitala je već značajnije pitanje, i to je ono na šta, upravljanjem rizicima, možemo da utičemo i možemo da upravljamo s njome tokom trgovanja na berzi.

 Ja vam kažem, da postoji takav sistem, koji pri 85%-totne garancije kapitala može da postigne oko 60% dobitka  godišnje, i to tako, da je prosečni nivo rizika otvorenih pozicija  niži od 1%! (E, ovo bi valjalo ponovo pročitati i razmisliti o tome..)

Na osnovu statistike proteklih 24 meseci, sistem koji sam testirao može to da postigne!


Prinos na dobit

Da bismo mogli razgovarati o stalnom prilivu gotovine uz izuzetno nisku fluktuaciju, potrebno je da imamo krivu prinosa bez većih kolebanja, koja stalno raste, jer, npr.  teško je uplatiti mesečne račune za struju na nivou godišnjeg proseka.  Ovo prevedeno na jezik berze znači, očekivanje lepog, kratkoročnog prinosa/povrata uz minimalni DD.

Pretpostavljam, da sa  maksimalnim 6%-tnim DD-om svako bi bio zadovoljan sa svojim sistemom za trgovanje, i sve to tako, da ako uzimamo bilo koji period od tri uzastopna meseca tokom godine, vidimo lepe prosečne, mesečne iznose dobitaka!